Application StatusApplication Number Subject name NUIS Application Status Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Date of application Document
LC-3912-04-2012 Farma Net Albania K92201080V Aprovuar LN-4989-04-2012 Modifikuar 19-04-2012   Look
LC-3828-06-2015 KRASTA K26513465D Aprovuar PN-0443-07-2015 Aktive 22-06-2015   Look
LC-9493-02-2016 " AKULL " L08931301F Refuzuar - - 17-02-2016   Look
LC-2419-04-2015 "A.ORUCI-2004" K37508279I Refuzuar - - 20-04-2015   Look
LC-6526-10-2016 "ALBA" J92227004L Refuzuar - - 31-10-2016   Look
LC-3333-04-2010 "ARSI" SHPK K49701305B Refuzuar - - 27-04-2010   Look
LC-4637-04-2014 "BAJRAMAJ PETROL" SHPK K58507710P Aprovuar PN-7161-04-2014 Aktive 18-04-2014   Look
LC-5748-06-2014 "BENDI" K11519008D Refuzuar - - 18-06-2014   Look
LC-3204-06-2016 "BLINI-2E" K64130403S Aprovuar PN-3860-07-2012 Aktive 14-06-2016   Look
LC-0724-09-2013 "DRINO K" SHPK K62717611Q Aprovuar PN-6141-09-2013 Aktive 05-09-2013   Look

Page 1 from 50