Application StatusApplication Number Subject name NUIS Application Status Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Date of application Document
LC-0617-07-2009 "GJEDRA" J62904131J Aprovuar LN-0123-07-2009 Modifikuar 16-07-2009   Look
LC-0775-10-2011 GEMINI K24725210B Aprovuar PN-2441-11-2011 Aktive 24-10-2011   Look
LC-3699-04-2012 Thoma Dhiamandi K57214201K Aprovuar PN-3410-04-2012 Perfunduar Afati 10-04-2012   Look
LC-7231-12-2012 " EURO GIPS " SH.P.K. K61614004A Aprovuar me miratim në heshtje PN-5190-04-2013 Aktive 13-12-2012   Look
LC-5439-08-2012 " S. A G " K51802003G Aprovuar PN-3960-08-2012 Aktive 01-08-2012   Look
LC-3153-03-2012 " VASO - SECURITY " K23711001K Aprovuar LN-4883-04-2012 Modifikuar 13-03-2012   Look
LC-3204-06-2016 "BLINI-2E" K64130403S Aprovuar PN-3860-07-2012 Aktive 14-06-2016   Look
LC-0333-08-2013 "GENER 2" K58615301M Aprovuar PN-5990-08-2013 Aktive 01-08-2013   Look
LC-2685-03-2010 "K&M" SHPK K64105807S Aprovuar PN-0225-03-2010 Aktive 12-03-2010   Look
LC-9942-03-2016 "KOMPLEKSI TURISTIK RRABOSHTA" K67009004P Aprovuar PN-2343-03-2016 Aktive 01-03-2016   Look

Page 1 from 50