Application StatusApplication Number Subject name NUIS Application Status Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Date of application Document
LC-3979-12-2018 " SIDI EDUCATION " L81919012F Aprovuar LN-6512-01-2019 Ne Pritje te Pageses 06-12-2018   Look
LC-2182-04-2015 "AGRO - ALKO" SHPK L38518502U Aprovuar LN-9432-04-2015 Aktive 09-04-2015   Look
LC-8323-04-2011 "EUROTOP" K57108001L Refuzuar - - 15-04-2011   Look
LC-3662-05-2010 "FLORJON" SHPK K63327015G Aprovuar PN-0485-06-2010 Aktive 21-05-2010   Look
LC-9971-06-2013 "GENER 2" K58615301M Aprovuar LN-6653-07-2013 Aktive 26-06-2013   Look
LC-2995-01-2014 "IDROMENO - 2006" K76323007C Refuzuar - - 29-01-2014   Look
LC-8355-04-2018 "INTEK" J66703066P Refuzuar - - 23-04-2018   Look
LC-3327-04-2010 "Kuka në ndihmë të jetimëve dhe të vobektëve të Shqipërisë" J82221010B Aprovuar LN-1441-04-2010 Aktive 26-04-2010   Look
LC-3942-09-2017 "PE&SA" L69703401L Aprovuar PN-5945-10-2017 Aktive 22-09-2017   Look
LC-5926-11-2010 "REGINA" K67621508R Refuzuar - - 18-11-2010   Look

Page 1 from 50