Koordinatori për të Drejten e te Dhenave Personale të Qendrës Kombëtare të Biznesit

 

Email: info.qkb@qkb.gov.al
Tel: +355 4 22 50 066
Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve, Tiranë
Orari: E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30
  E Premte 08:00 - 14:00