Njoftim për publikun

 

TË NDERUAR SUBJEKTE,

Ju njoftojmë se gjatë periudhës 14-17 qershor 2018, në faqen zyrtare të internetit www.qkb.gov.al, nuk do të jetë e mundur të gjenerohen dokumentat shoqëruese të aplikimeve të miratuara, pasi sistemi i Qendrës Kombëtare të Biznesit do ti nënshtrohet procedurës së mirëmbajtjes.

Ky shërbim do të jetë në funksionalitet të plotë në 18 qershor 2018.

 

JU FALEMINDERIT PËR MIRËKUPTIMIN!