Njoftim në lidhje me vërtetimin në kopje të dokumenteve elektronike të, ekstrakteve dhe dokumenteve shoqëruese të depozituara në regjistër.