Njoftim ne lidhje me kartelat informative per sherbimet e standartizuara te QKB-se

 

Qendra Kombëtare e Biznesit dëshiron t’ju informojë se kartelat informative për shërbimet e ofruara nga ky institucion për regjistrimin dhe licencimin e biznesit, të standartizuara nga ADISA, janë tashmë të publikuara në link-un :  http://www.adisa.gov.al/lista-e-sherbimeve-qkb/ .