Njoftim

Njoftim mbi procedurën “Improvement of existing software of NBC and creation of new modules for public access to financial information” Ref. No AL-EQ-FINREP/III.1/G/ICB.

Mëposhtë do të gjeni ftesën për ofertë për këtë procedurë e cila është publikuar në UNDB Online dhe dy gazeta lokale.

 

FINAL IFB Software for QKB