Dorezimi i pasqyrave Financiare

Mbi dorëzimin e pasqyrave financiare, raporteve të auditit dhe ecurisë së veprimtarisë për vitin financiar 2015, pranë QKB-së

Njoftim në lidhje me vërtetimin në kopje të dokumenteve elektronike

 

Bazuar në nenin 10 të Ligjit nr.10273 datë 29.04.2010 “Për dokumentin elektronik”, vërtetimi i kopjes në letër të dokumentit elektronik kryhet nga:

  1. Institucion Publlik
  2. Noter Publik

Çdo person i interesuar ka të drejtë të tërheq ekstraktet dhe dokumentet elektronike të depozituara në regjistër dhe të bëjë vërtetimin në kopje në letër të dokumentit elektronik, jo vetëm pranë çdo sporteli shërbimi të QKR-së, por kudo ku ndodhet mund t’i të…

Njoftim per implementimin e faqes se re zyrtare te QKB-se

 

 

NJOFTIM

Të nderuar subjekte,

Ju njoftojmë se gjatë periudhës 27-30 dhjetor 2016, faqja zyrtare e internetit www.qkb.gov.al,  nuk do të jetë funksionale, pasi Qendrës Kombëtare të Biznesit do të implementoj portalin e ri.

Jeni të lutur që informacionin ta merrni pranë çdo sporteli shërbimi të QKB.

Faleminderit