Aplikime vetëm online nga 1 Janar 2020

Qendra Kombëtare e Biznesit, në kuadër të nismës: Aplikimet vetëm online nga 1 Janar 2020, zhvilloi trajnimin e punonjësve të saj. Trajnimi insistoi në mënyrën sesi punonjësit e Qendrës Kombëtare të Biznesit duhet të asistojnë bizneset në kryerjen e aplikimeve vetëm online, nëpërmjet portalit e-albania.