Oraret e shërbimeve pranë zyrave të QKB

Zyra qëndrore

Çdo ditë nga e Hëna në të Enjte ora 8:30 – 14:00

Të premten ora 8:30 - 13:00

Zyrat në Njësistë e Qeverisjes Vendore dhe Dhoma e Tregtise

Çdo ditë nga e Hëna në të Enjte ora 8:30 – 14:00

Të premten ora 8:30 - 13:00

Për informacione të mëtejshme mund të kontaktoni në numrin e telefonit:

Tel: 042250066