Lista e licensave të lëshuara nga QKB
Titulli Subjekti Nipti Numri Statusi Data e lëshimit Dokumentat
Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota "GJEDRA" J62904131J LN-0123-07-2009 Aktive 16.07.2009  Shiko
Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike " 2 L X " K77523502A LN-0164-10-2015 Aktive 01.10.2015  Shiko
Autoshkollë " ALBI-ERTI " K78104115R LN-0161-10-2015 Aktive 01.10.2015  Shiko
Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) "AGRO - MENS" K94310201O LN-0051-09-2015 Aktive 09.09.2015  Shiko
Sherbime te ekspertizes dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota "ARJANA-C" SHPK K68510601D LN-0257-09-2009 Aktive 08.09.2009  Shiko
Shërbime ekspertize "DAJTI" 98 K37506350K LN-0251-10-2015 Aktive 15.10.2015  Shiko
Sherbime te ekspertizes dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota "DASHI 2006" SHPK K78109608U LN-0271-09-2009 Aktive 10.09.2009  Shiko
Shërbime të përkujdesit komunitar "DIOQEZA E RRESHENIT" K99118091R LN-0287-10-2015 Aktive 23.10.2015  Shiko
Sherbime ekspertize "ENERGYSOLUTION" K66311001I LN-0291-09-2009 Aktive 17.09.2009  Shiko
Sherbime te ekspertizes dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota "FEDI" SHPK K73801808D LN-0206-08-2009 Aktive 21.08.2009  Shiko

Faqe 1 nga 50