Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-3912-04-2012 Farma Net Albania K92201080V Aprovuar LN-4989-04-2012 Modifikuar 19-04-2012   Shiko
LC-5993-12-2017 KRASTA K26513465D Refuzuar - - 29-12-2017   Shiko
LC-0284-07-2019 Niko Nebelli K34212467C Aprovuar LN-8093-08-2019 Aktive 09-07-2019   Shiko
LC-6215-07-2014 " GUSTO OIL " L43717003N Aprovuar LN-8338-07-2014 Aktive 14-07-2014   Shiko
LC-0102-01-2015 " JOVAN FILO -GAS " L44217001H Refuzuar - - 14-01-2015   Shiko
LC-3781-06-2015 "ABCOM" K11308001B Refuzuar - - 17-06-2015   Shiko
LC-1791-12-2009 "AQUILA LIQUORI" J61807020V Refuzuar - - 30-12-2009   Shiko
LC-6372-01-2018 "DAYLUX" SHPK K72806601E Aprovuar LN-4411-01-2018 Aktive 22-01-2018   Shiko
LC-7011-01-2011 "FLORI" K67911502U Aprovuar PN-1484-03-2011 Aktive 25-01-2011   Shiko
LC-3662-05-2010 "FLORJON" SHPK K63327015G Aprovuar PN-0485-06-2010 Aktive 21-05-2010   Shiko

Faqe 1 nga 50