Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-3877-06-2015 Fejzi Xherimeja K57521103S Aprovuar PN-0545-07-2015 Pezulluar 24-06-2015   Shiko
LC-3996-04-2012 KUID K63005203O Aprovuar PN-3439-04-2012 Aktive 24-04-2012   Shiko
LC-1684-12-2009 " G E A " K33931040W Aprovuar LN-0793-01-2010 Aktive 16-12-2009   Shiko
LC-2786-10-2018 " GUSTO OIL " L43717003N Aprovuar PN-7203-05-2014 Aktive 16-10-2018   Shiko
LC-8269-02-2013 "ABCOM" K11308001B Refuzuar - - 21-02-2013   Shiko
LC-2182-04-2015 "AGRO - ALKO" SHPK L38518502U Aprovuar LN-9432-04-2015 Aktive 09-04-2015   Shiko
LC-5297-12-2017 "ATELIER 4" K31812012H Aprovuar LN-6585-06-2013 Aktive 01-12-2017   Shiko
LC-0140-01-2015 "BENAKS - 94" J73804663H Aprovuar PN-9294-02-2015 Aktive 15-01-2015   Shiko
LC-2093-04-2015 "BENAKS - 94" J73804663H Aprovuar PN-1209-11-2015 Aktive 07-04-2015   Shiko
LC-8550-11-2014 "BESA GAZ" J82605859M Refuzuar - - 05-11-2014   Shiko

Faqe 1 nga 50