Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-5553-12-2017 " KORCA FARM " L74104002T Refuzuar - - 13-12-2017   Shiko
LC-2291-05-2016 " KRWM " SH.A K84227001O Aprovuar PN-3068-06-2016 Aktive 18-05-2016   Shiko
LC-5712-11-2010 " Supermarket Elisabet" Sh.p.k K83716009N Aprovuar PN-0999-11-2010 Aktive 04-11-2010   Shiko
LC-9566-06-2018 "ANI XH" K67828301N Refuzuar - - 11-06-2018   Shiko
LC-2347-04-2015 "ARBEN HOXHA" K53725855O Aprovuar PN-9948-05-2015 Aktive 17-04-2015   Shiko
LC-3862-03-2014 "BAHITI PLAST" K58002601Q Aprovuar LN-7777-04-2014 Aktive 11-03-2014   Shiko
LC-4510-10-2017 "DERVENI 1" K49322548U Refuzuar - - 18-10-2017   Shiko
LC-0519-01-2015 "DERVENI" J69102564M Refuzuar - - 28-01-2015   Shiko
LC-8884-01-2016 "DIPLOMAT H Y " J61814106E Aprovuar LN-1224-03-2016 Aktive 29-01-2016   Shiko
LC-9328-05-2018 "ENEA" SHPK K73220801B Refuzuar - - 31-05-2018   Shiko

Faqe 1 nga 50