Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-4218-05-2012 KUID K63005203O Aprovuar PN-3512-05-2012 Aktive 07-05-2012   Shiko
LC-3889-04-2012 Nesti Ramo K34512404O Aprovuar PN-3452-05-2012 Modifikuar 18-04-2012   Shiko
LC-8099-02-2013 " E.M.SH " K71911018L Aprovuar PN-5077-03-2013 Aktive 12-02-2013   Shiko
LC-5439-08-2012 " S. A G " K51802003G Aprovuar PN-3960-08-2012 Aktive 01-08-2012   Shiko
LC-9267-04-2013 "ALBACO SHOES" J61811029V Aprovuar PN-5552-05-2013 Aktive 30-04-2013   Shiko
LC-5177-09-2010 "ALBMIR" K04005028G Aprovuar PN-0869-10-2010 Aktive 28-09-2010   Shiko
LC-4654-08-2010 "ALPIN" SHPK K68404710V Aprovuar LN-1975-08-2010 Aktive 10-08-2010   Shiko
LC-3204-06-2016 "BLINI-2E" K64130403S Aprovuar PN-3860-07-2012 Aktive 14-06-2016   Shiko
LC-4878-09-2010 "DEDI- MA" K37321001L Aprovuar PN-0844-10-2010 Aktive 03-09-2010   Shiko
LC-0333-08-2013 "GENER 2" K58615301M Aprovuar PN-5990-08-2013 Aktive 01-08-2013   Shiko

Faqe 1 nga 50