Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-3846-07-2016 MANJOLA HAJDARMATAJ K69606619N Aprovuar PN-3554-08-2016 Aktive 06-07-2016   Shiko
LC-3889-04-2012 Nesti Ramo K34512404O Aprovuar PN-3452-05-2012 Modifikuar 18-04-2012   Shiko
LC-3699-04-2012 Thoma Dhiamandi K57214201K Aprovuar PN-3410-04-2012 Perfunduar Afati 10-04-2012   Shiko
LC-8099-02-2013 " E.M.SH " K71911018L Aprovuar PN-5077-03-2013 Aktive 12-02-2013   Shiko
LC-6691-11-2012 " K - 12 " K62418008C Aprovuar PN-4604-12-2012 Aktive 09-11-2012   Shiko
LC-5439-08-2012 " S. A G " K51802003G Aprovuar PN-3960-08-2012 Aktive 01-08-2012   Shiko
LC-9267-04-2013 "ALBACO SHOES" J61811029V Aprovuar PN-5552-05-2013 Aktive 30-04-2013   Shiko
LC-2828-05-2015 "BENAKS - 94" J73804663H Aprovuar PN-0104-05-2015 Aktive 06-05-2015   Shiko
LC-8365-01-2016 "BIJAT E NAZARETIT" L58612571B Aprovuar LN-0783-01-2016 Aktive 13-01-2016   Shiko
LC-3204-06-2016 "BLINI-2E" K64130403S Aprovuar PN-3860-07-2012 Aktive 14-06-2016   Shiko

Faqe 1 nga 50