Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-3828-06-2015 KRASTA K26513465D Aprovuar PN-0443-07-2015 Aktive 22-06-2015   Shiko
LC-9493-02-2016 " AKULL " L08931301F Refuzuar - - 17-02-2016   Shiko
LC-8946-04-2013 " AL-DEMIRAJ " SHPK K56321622A Refuzuar - - 11-04-2013   Shiko
LC-3979-12-2018 " SIDI EDUCATION " L81919012F Aprovuar LN-6512-01-2019 Ne Pritje te Pageses 06-12-2018   Shiko
LC-2182-04-2015 "AGRO - ALKO" SHPK L38518502U Aprovuar LN-9432-04-2015 Aktive 09-04-2015   Shiko
LC-1791-12-2009 "AQUILA LIQUORI" J61807020V Refuzuar - - 30-12-2009   Shiko
LC-4637-04-2014 "BAJRAMAJ PETROL" SHPK K58507710P Aprovuar PN-7161-04-2014 Aktive 18-04-2014   Shiko
LC-5748-06-2014 "BENDI" K11519008D Refuzuar - - 18-06-2014   Shiko
LC-3204-06-2016 "BLINI-2E" K64130403S Aprovuar PN-3860-07-2012 Aktive 14-06-2016   Shiko
LC-0724-09-2013 "DRINO K" SHPK K62717611Q Aprovuar PN-6141-09-2013 Aktive 05-09-2013   Shiko

Faqe 1 nga 50