Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-5403-11-2019 GROUP FOUR L51312519M QKL - Sporteli i sherbimit - - 13-11-2019   Shiko
LC-3384-11-2018 ATLAS MILLS L81603036I Refuzuar - - 12-11-2018   Shiko
LC-2603-04-2015 Brunilda Hoxha K52011001N Aprovuar LN-1530-05-2010 Modifikuar 27-04-2015   Shiko
LC-4220-10-2019 DELTA PLUS L97009001S Refuzuar - - 09-10-2019   Shiko
LC-9493-02-2016 " AKULL " L08931301F Refuzuar - - 17-02-2016   Shiko
LC-2517-04-2015 " FERRI " TRANS FORWARDING SERVICE K51521501O Aprovuar LN-9542-05-2015 Aktive 22-04-2015   Shiko
LC-5447-09-2016 "A-KORABI" K97026701G Refuzuar - - 20-09-2016   Shiko
LC-1026-04-2016 "BENAKS - 94" J73804663H Refuzuar - - 07-04-2016   Shiko
LC-8616-05-2019 "BIG SHENGJINI" L27917501Q Aprovuar LN-7464-06-2019 Aktive 21-05-2019   Shiko
LC-6931-01-2011 "CANI" K38707139A Aprovuar LN-2839-02-2011 Perfunduar Afati 21-01-2011   Shiko

Faqe 1 nga 50