Statusi i Aplikimit
Numri i Aplikimit Data e Aplikimit Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Emri i Subjekit NUIS/Nipt Dokumenta
LC-2681-02-2012 16.2.2012 00:00:00 Aprovuar LN-4753-03-2012 Aktive "INBES" j74304607h  Shiko
LC-8946-04-2013 11.4.2013 00:00:00 Refuzuar " AL-DEMIRAJ " SHPK K56321622a  Shiko
LC-6215-07-2014 14.7.2014 00:00:00 Aprovuar LN-8338-07-2014 Aktive " GUSTO OIL " L43717003  Shiko
LC-8269-02-2013 21.2.2013 00:00:00 Refuzuar "ABCOM" K11308001B  Shiko
LC-2182-04-2015 9.4.2015 00:00:00 Aprovuar LN-9432-04-2015 Aktive "AGRO - ALKO" SHPK l38518502u  Shiko
LC-6526-10-2016 31.10.2016 00:00:00 Refuzuar "ALBA" J92227004L  Shiko
LC-5414-10-2010 13.10.2010 00:00:00 Aprovuar PN-0927-10-2010 Aktive "ALDEOS" K67709507V  Shiko
LC-3953-03-2014 17.3.2014 00:00:00 Refuzuar "Artemis farm" L41407010C  Shiko
LC-5748-06-2014 18.6.2014 00:00:00 Refuzuar "BENDI" K11519008D  Shiko
LC-7011-01-2011 25.1.2011 00:00:00 Aprovuar PN-1484-03-2011 Aktive "FLORI" K67911502U  Shiko

Faqe 1 nga 50