Application RegisterApplication Number Subject name NUIS Application Status Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Date of application Document
LC-5371-05-2014 "MUCA - 2006" K77606101B Aprovuar LN-8064-05-2014 Aktive 28-05-2014   Look
LC-3370-02-2014 " 3D - Company " L43806003H Aprovuar LN-7500-02-2014 Modifikuar 14-02-2014   Look
LC-4898-11-2017 " 3D - Company " L43806003H Aprovuar LN-4054-11-2017 Aktive 07-11-2017   Look
LC-3779-06-2015 " A. A. " K52119009F Refuzuar - - 17-06-2015   Look
LC-6834-11-2012 " B&A-02" K21720007H Aprovuar PN-4466-11-2012 Aktive 20-11-2012   Look
LC-2885-07-2017 "BENAKS - 94" J73804663H Aprovuar PN-5962-10-2017 Institucioni tjeter - Pergatitja e Titullit 01-08-2017   Look
LC-8323-04-2011 "EUROTOP" K57108001L Refuzuar - - 15-04-2011   Look
LC-0297-01-2015 "Fondacioni Arsimor Shqiptar" L12018452U Refuzuar - - 21-01-2015   Look
LC-0310-01-2015 "Fondacioni Arsimor Shqiptar" L12018452U Refuzuar - - 21-01-2015   Look
LC-5729-08-2012 "GECI - SHPK" K37313014C Aprovuar LN-5592-09-2012 Modifikuar 30-08-2012   Look

Page 1 from 50