Application RegisterApplication Number Subject name NUIS Application Status Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Date of application Document
LC-9267-12-2014 " GEGA CENTER GKG " K66801001T Refuzuar - - 03-12-2014   Look
LC-0140-01-2015 "BENAKS - 94" J73804663H Aprovuar PN-9294-02-2015 Aktive 15-01-2015   Look
LC-8550-11-2014 "BESA GAZ" J82605859M Refuzuar - - 05-11-2014   Look
LC-8290-04-2011 "BLINI-2E" K64130403S Refuzuar - - 13-04-2011   Look
LC-5248-11-2019 "DEDI-MA" K37321001L Institucioni tjeter - Ne proces - - 11-11-2019   Look
LC-5689-11-2019 "ERGI" SHPK K72522812K Institucioni tjeter - Ne proces - - 25-11-2019   Look
LC-3614-06-2015 "GEGA CENTER GKG " K66801001T Refuzuar - - 09-06-2015   Look
LC-1100-05-2017 "GIB" K48021209M Aprovuar PN-5504-07-2017 Aktive 15-05-2017   Look
LC-5870-09-2012 "JOAL-06" K64006602O Aprovuar PN-4272-10-2012 Modifikuar 13-09-2012   Look
LC-1696-12-2009 "KOMUNITETI PAPA XHOVANI (Giovanni) i XXIII" K66712008M Aprovuar LN-0637-12-2009 Aktive 17-12-2009   Look

Page 1 from 50