Application RegisterApplication Number Subject name NUIS Application Status Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Date of application Document
LC-2603-04-2015 Brunilda Hoxha K52011001N Aprovuar LN-1530-05-2010 Modifikuar 27-04-2015   Look
LC-3877-06-2015 Fejzi Xherimeja K57521103S Aprovuar PN-0545-07-2015 Aktive 24-06-2015   Look
LC-3628-05-2010 " 2 L X " K77523502A Aprovuar LN-1623-06-2010 Revokuar 19-05-2010   Look
LC-6271-10-2012 " EFOR - K " SHPK K71821011C Aprovuar PN-4263-10-2012 Revokuar 11-10-2012   Look
LC-5574-02-2019 " F.M.E.S. " SH.P.K. K12023005J Aprovuar - - 08-02-2019   Look
LC-2781-01-2014 " G E A " K33931040W Refuzuar - - 17-01-2014   Look
LC-2291-05-2016 " KRWM " SH.A K84227001O Aprovuar PN-3068-06-2016 Aktive 18-05-2016   Look
LC-5712-11-2010 " Supermarket Elisabet" Sh.p.k K83716009N Aprovuar PN-0999-11-2010 Aktive 04-11-2010   Look
LC-5447-09-2016 "A-KORABI" K97026701G Refuzuar - - 20-09-2016   Look
LC-3382-04-2010 "ALBA" J92227004L Aprovuar LN-1448-04-2010 Aktive 29-04-2010   Look

Page 1 from 50