Application RegisterApplication Number Subject name NUIS Application Status Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Date of application Document
LC-0617-07-2009 "GJEDRA" J62904131J Aprovuar LN-0123-07-2009 Modifikuar 16-07-2009   Look
LC-0775-10-2011 GEMINI K24725210B Aprovuar PN-2441-11-2011 Aktive 24-10-2011   Look
LC-3889-04-2012 Nesti Ramo K34512404O Aprovuar PN-3452-05-2012 Modifikuar 18-04-2012   Look
LC-8099-02-2013 " E.M.SH " K71911018L Aprovuar PN-5077-03-2013 Aktive 12-02-2013   Look
LC-7231-12-2012 " EURO GIPS " SH.P.K. K61614004A Aprovuar me miratim në heshtje PN-5190-04-2013 Aktive 13-12-2012   Look
LC-6691-11-2012 " K - 12 " K62418008C Aprovuar PN-4604-12-2012 Aktive 09-11-2012   Look
LC-5439-08-2012 " S. A G " K51802003G Aprovuar PN-3960-08-2012 Aktive 01-08-2012   Look
LC-9267-04-2013 "ALBACO SHOES" J61811029V Aprovuar PN-5552-05-2013 Aktive 30-04-2013   Look
LC-2815-03-2010 "ALEKSANDROS" K59418207T Aprovuar PN-0269-04-2010 Aktive 23-03-2010   Look
LC-3204-06-2016 "BLINI-2E" K64130403S Aprovuar PN-3860-07-2012 Aktive 14-06-2016   Look

Page 1 from 50