Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-9728-08-2011 ' E D I ' J92417002U Aprovuar PN-2171-08-2011 Aktive 18-08-2011   Shiko
LC-4218-05-2012 KUID K63005203O Aprovuar PN-3512-05-2012 Aktive 07-05-2012   Shiko
LC-7231-12-2012 " EURO GIPS " SH.P.K. K61614004A Aprovuar me miratim në heshtje PN-5190-04-2013 Aktive 13-12-2012   Shiko
LC-5439-08-2012 " S. A G " K51802003G Aprovuar PN-3960-08-2012 Aktive 01-08-2012   Shiko
LC-9267-04-2013 "ALBACO SHOES" J61811029V Aprovuar PN-5552-05-2013 Aktive 30-04-2013   Shiko
LC-5177-09-2010 "ALBMIR" K04005028G Aprovuar PN-0869-10-2010 Aktive 28-09-2010   Shiko
LC-4654-08-2010 "ALPIN" SHPK K68404710V Aprovuar LN-1975-08-2010 Aktive 10-08-2010   Shiko
LC-8547-11-2014 "BESA GAZ" J82605859M Aprovuar PN-8521-11-2014 Aktive 05-11-2014   Shiko
LC-3204-06-2016 "BLINI-2E" K64130403S Aprovuar PN-3860-07-2012 Aktive 14-06-2016   Shiko
LC-4734-04-2014 "ISSAT" "INSTITUTE OF STRATEGIC STUDIES AND TRAINING" i njohur si "INSTITUCIONI PRIVAT I ARSIMIT TE LARTE" "ISSAT" K62122008N Aprovuar LN-3532-06-2011 Modifikuar 23-04-2014   Shiko

Faqe 1 nga 50