Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-3996-04-2012 KUID K63005203O Aprovuar PN-3439-04-2012 Aktive 24-04-2012   Shiko
LC-1684-12-2009 " G E A " K33931040W Aprovuar LN-0793-01-2010 Aktive 16-12-2009   Shiko
LC-4323-07-2010 "ALB BERATI"SHPK K32514075H Refuzuar - - 12-07-2010   Shiko
LC-9367-06-2018 "ALBANISA - KRYPI" J96829413B Aprovuar PN-7934-01-2019 Aktive 01-06-2018   Shiko
LC-8946-04-2013 "AL-DEMIRAJ" SHPK K56321622A Refuzuar - - 11-04-2013   Shiko
LC-0140-01-2015 "BENAKS - 94" J73804663H Aprovuar PN-9294-02-2015 Aktive 15-01-2015   Shiko
LC-2093-04-2015 "BENAKS - 94" J73804663H Aprovuar PN-1209-11-2015 Aktive 07-04-2015   Shiko
LC-4512-12-2018 "BENIAN" K36525001M Refuzuar - - 26-12-2018   Shiko
LC-8550-11-2014 "BESA GAZ" J82605859M Refuzuar - - 05-11-2014   Shiko
LC-3614-06-2015 "GEGA CENTER GKG " K66801001T Refuzuar - - 09-06-2015   Shiko

Faqe 1 nga 50