Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-3524-04-2012 KUID K63005203O Aprovuar PN-3315-04-2012 Aktive 02-04-2012   Shiko
LC-1817-11-2013 MARRA J67902124D Aprovuar LN-7053-11-2013 Aktive 19-11-2013   Shiko
LC-0713-10-2011 "ALB-PIPE" K62902802G Refuzuar - - 20-10-2011   Shiko
LC-3999-06-2010 "AQUILA LIQUORI" J61807020V Refuzuar - - 16-06-2010   Shiko
LC-9828-06-2013 "ATELIER 4" K31812012H Aprovuar LN-6585-06-2013 Modifikuar 14-06-2013   Shiko
LC-8855-11-2014 "B3-2014" sh.p.k L47516901C Aprovuar PN-8685-12-2014 Aktive 18-11-2014   Shiko
LC-4606-10-2017 "DASHI 2006" SHPK K78109608U Aprovuar LN-4013-10-2017 Aktive 24-10-2017   Shiko
LC-2626-02-2012 "E.S.F. TIRANA" SH.P.K. J91413002V Aprovuar PN-3371-04-2012 Aktive 14-02-2012   Shiko
LC-6480-10-2012 "EMILIANO" SHPK K63523001W Aprovuar PN-4312-10-2012 Aktive 29-10-2012   Shiko
LC-8991-02-2017 "Fondacioni World Vision Albania" J92127018B Aprovuar - - 20-02-2017   Shiko

Faqe 1 nga 50