Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-6271-10-2012 " EFOR - K " SHPK K71821011C Aprovuar PN-4263-10-2012 Aktive 11-10-2012   Shiko
LC-2182-04-2015 "AGRO - ALKO" SHPK L38518502U Aprovuar LN-9432-04-2015/2 Aktive 09-04-2015   Shiko
LC-3953-03-2014 "Artemis farm" L41407010C Refuzuar - - 17-03-2014   Shiko
LC-9828-06-2013 "ATELIER 4" K31812012H Aprovuar LN-6585-06-2013 Aktive 14-06-2013   Shiko
LC-5748-06-2014 "BENDI" K11519008D Refuzuar - - 18-06-2014   Shiko
LC-5167-05-2014 "DHOKSA" K54208801K Refuzuar - - 19-05-2014   Shiko
LC-0920-09-2009 "ENERGYSOLUTION" K66311001I Aprovuar LN-0291-09-2009 Aktive 16-09-2009   Shiko
LC-1082-10-2013 "FUTURA 77" L31303510I Aprovuar PN-6309-10-2013 Aktive 02-10-2013   Shiko
LC-3614-06-2015 "GEGA CENTER GKG " K66801001T Refuzuar - - 09-06-2015   Shiko
LC-3513-02-2014 "IDROMENO - 2006" K76323007C Aprovuar LN-7638-03-2014 Aktive 21-02-2014   Shiko

Faqe 1 nga 50