Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-0617-07-2009 "GJEDRA" J62904131J Aprovuar LN-0123-07-2009 Modifikuar 16-07-2009   Shiko
LC-9728-08-2011 ' E D I ' J92417002U Aprovuar PN-2171-08-2011 Aktive 18-08-2011   Shiko
LC-0775-10-2011 GEMINI K24725210B Aprovuar PN-2441-11-2011 Aktive 24-10-2011   Shiko
LC-7231-12-2012 " EURO GIPS " SH.P.K. K61614004A Aprovuar me miratim në heshtje PN-5190-04-2013 Aktive 13-12-2012   Shiko
LC-8142-01-2016 " GEGA CENTER GKG " K66801001T Aprovuar PN-1908-02-2016 Aktive 05-01-2016   Shiko
LC-5439-08-2012 " S. A G " K51802003G Aprovuar PN-3960-08-2012 Aktive 01-08-2012   Shiko
LC-3204-06-2016 "BLINI-2E" K64130403S Aprovuar PN-3860-07-2012 Aktive 14-06-2016   Shiko
LC-2961-01-2014 "E - HYSA" SH.P.K L17624601B Aprovuar LN-7381-01-2014 Aktive 27-01-2014   Shiko
LC-0333-08-2013 "GENER 2" K58615301M Aprovuar PN-5990-08-2013 Aktive 01-08-2013   Shiko
LC-1050-10-2013 "GRUP EGNATIA KOMPANI" J82213002Q Aprovuar PN-6304-10-2013 Aktive 01-10-2013   Shiko

Faqe 1 nga 50