Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-3285-03-2012 KUID K63005203O Refuzuar - - 20-03-2012   Shiko
LC-9493-02-2016 " AKULL " L08931301F Refuzuar - - 17-02-2016   Shiko
LC-6215-07-2014 " GUSTO OIL " L43717003N Aprovuar LN-8338-07-2014 Aktive 14-07-2014   Shiko
LC-7019-12-2012 "ALBAN - TIRANA CO" J61820061H Refuzuar - - 03-12-2012   Shiko
LC-4637-04-2014 "BAJRAMAJ PETROL" SHPK K58507710P Aprovuar PN-7161-04-2014 Aktive 18-04-2014   Shiko
LC-5748-06-2014 "BENDI" K11519008D Refuzuar - - 18-06-2014   Shiko
LC-3204-06-2016 "BLINI-2E" K64130403S Aprovuar PN-3860-07-2012 Aktive 14-06-2016   Shiko
LC-0724-09-2013 "DRINO K" SHPK K62717611Q Aprovuar PN-6141-09-2013 Aktive 05-09-2013   Shiko
LC-8323-04-2011 "EUROTOP" K57108001L Refuzuar - - 15-04-2011   Shiko
LC-7011-01-2011 "FLORI" K67911502U Aprovuar PN-1484-03-2011 Aktive 25-01-2011   Shiko

Faqe 1 nga 50