Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-6526-10-2016 "ALBA" J92227004L Refuzuar - - 31-10-2016   Shiko
LC-3333-04-2010 "ARSI" SHPK K49701305B Refuzuar - - 27-04-2010   Shiko
LC-0518-08-2013 "BRAHAJ" SHPK K37513881M Aprovuar PN-7619-07-2014 Aktive 16-08-2013   Shiko
LC-3144-04-2010 "FLORI" K67911502U Aprovuar PN-0357-04-2010 Aktive 13-04-2010   Shiko
LC-3614-06-2015 "GEGA CENTER GKG " K66801001T Refuzuar - - 09-06-2015   Shiko
LC-5424-05-2014 "GENER 2" K58615301M Aprovuar PN-7409-06-2014 Aktive 30-05-2014   Shiko
LC-3513-02-2014 "IDROMENO - 2006" K76323007C Aprovuar LN-7638-03-2014 Aktive 21-02-2014   Shiko
LC-5870-09-2012 "JOAL-06" K64006602O Aprovuar PN-4272-10-2012 Modifikuar 13-09-2012   Shiko
LC-8247-01-2017 "KAS - MG" SHPK K62717601J Aprovuar PN-4639-02-2017 Aktive 25-01-2017   Shiko
LC-5887-11-2010 "LENGO-DHIAMANDI" K72806617N Refuzuar - - 17-11-2010   Shiko

Faqe 1 nga 50